Partners CJG Laarbeek

fam

Onze kernpartners zijn te herkennen aan een bordje op de gevel van hun locaties in Laarbeek met daarop het logo van het centrum voor jeugd en gezin. Vanuit het CJG wordt er ook met andere partners samengewerkt, afhankelijk van de vraag of situatie.  U kunt hier denken aan de GGZ Oost Brabant, (speciaal) onderwijs of de politie.

LogoLEVLEV group

Coördinatie Centrum Jeugd en Gezin
(School)maatschappelijk werk
Steunpunt huiselijk geweld 

Contactgegevens:

Postbus 296
5700 AG Helmond
T 0492 59 89 89
E info@levgroep.nl

 

__________________________________________________________

GGD
GGD Brabant zuidoost

Jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar
Inentingen
Infopunt opvoeding

Contactgegevens:

www.ggdbzo.nl

__________________________________________________________

De zorgboogDe Zorgboog

Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar, consultatiebureau
Inentingen, Zwangerschapsbegeleiding, Kraamzorg

Contactgegevens:

www.zorgboog.nl

__________________________________________________________

VierbindenVierbinden

Welzijnswerk
Jongerenwerk
Dorpsondersteuning

Contactgegevens:

www.vierbinden.nl

__________________________________________________________

SavantSavant zorg

Gespecialiseerde thuisbegeleiding
Video Hometraining 

Contactgegevens:

www.savant-zorg.nl

__________________________________________________________

  • Onderwijs

Onderwijs
Interne begeleiding

Contactgegevens:

Met vragen kunt u ook terecht op de school van uw kinderen, bij de eigen leerkracht of de intern begeleider.

__________________________________________________________

  • MEE Zuid West Brabant

__________________________________________________________

  • Bureau Jeugdzorg Brabant

__________________________________________________________

  • Combinatie Jeugdzorg

 

Hulp nodig of vragen?